نرخ طلا، دلار و سکه امروز سه شنبه 30 خرداد 1402 سکه بالا رفت

image

به گزارش طلاکلینیک فارس، در بازار امروز قیمت قیمت طلا در حالی قد کشید که قیمت دلار ثابت بود.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۲ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۹۵۲ ۳.۱۰ ۰.۱۵ 15:00 ۱,۹۴۹ -۹.۱۰ -۰.۴۷ روز قبل ۱,۹۵۸ -۰.۳۰ -۰.۰۲ ۳ روز پیش آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۳۰,۶۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲,۳۳۰,۶۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۱۶ 15:17 ۲,۳۲۶,۷۰۰ -۲۲,۸۰۰.۰۰ -۰.۹۸ روز قبل ۲,۳۴۹,۵۰۰ -۱۲,۵۰۰.۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۰,۱۰۱,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۸,۶۵۰ (چهل و هشت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴۸,۶۵۰ ۰.۰۰ ۰ 15:17 ۴۸,۶۵۰ -۷۰۰.۰۰ -۱.۴۴ روز قبل ۴۹,۳۵۰ -۱۵۰.۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۱۹۳ (پنجاه و سه هزار و یکصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۵۳,۱۹۳ ۶۸ ۰.۱۲ 15:20 ۵۳,۱۲۵ -۸۶۳.۰۰ -۱.۶۳ روز قبل ۵۳,۹۸۸ -۱۶۵.۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۶۲,۱۳۰ (شصت و دو هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۶۲,۱۳۰ -۱۸۰.۰۰ -۰.۲۸ 15:20 ۶۲,۳۱۰ -۹۸۱.۰۰ -۱.۵۸ روز قبل ۶۳,۲۹۱ -۱۹۲.۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۳,۵۰۰ (سیزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳,۵۰۰ ۸۰ ۰.۵۹ 15:17 ۱۳,۴۲۰ -۱۵۰.۰۰ -۱.۱۲ روز قبل ۱۳,۵۷۰ -۱۳۰.۰۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۷۸۴ (سی و شش هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۲۸,۵۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و پانصد و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲۸,۵۰۱,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۵ 11:19 ۲۸,۴۰۱,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۸۲ روز قبل ۲۹,۲۰۱,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۰.۴ ۲ روز پیش قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه با رشد ۰.۶۴ درصدی به ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۴ 11:19 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۹۴ روز قبل ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ ۲ روز پیش قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه با رشد ۰.۹۴ درصدی به ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۶,۲۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید.

اشتراک گذاری

logo-samandehi
logo-khalagh